Organizatorzy

Aller Aqua to firma z ponad 100-letnią tradycją. Produkcja pasz dla ryb od ponad 50 lat sprawia, że będąc jednym z najbardziej doświadczonych producentów dostarczamy Państwu najlepsze produkty. Oferujemy pasze dla ryb słodkowodnych i morskich.

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza to placówka naukowo-badawcza w resorcie rolnictwa. Oprócz pracy naukowo-badawczej jednostka m.in. kształci i doskonali kadry, sporządza analizy dotyczące śródlądowej gospodarki rybackiej oraz upowszechnia wyniki badań.

Światowe Stowarzyszenie Ochrony Zasobów Jesiotra działa jako międzynarodowe forum dyskusji naukowej dla wszystkich zainteresowanych szerokim spektrum tematów dotyczących jesiotrów oraz nawiązuje ścisłą wspołpracę na szczeblu międzynarodowym.