MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA JESIOTROWA


„Hodowla jesiotrów i produkcja kawioru są biznesem, w którym granice państwowe nie istnieją. Jego rynek kształtują światowe trendy.
Idea Międzynarodowej Konferencji Jesiotrowej to wykreowanie szerokiego spojrzenia na świat jesiotrów oraz umożliwienie wykorzystania wiedzy w praktyce. Konferencja jest przemyślana w ten sposób, aby praktycy i naukowcy mogli wzajemnie czerpać ze swojej wiedzy.
Niezwykle interesujący program i wyjątkowa sposobność spotkania hodowców jesiotra i naukowców z całego świata w jednym miejscu sprawiają, że to wydarzenie w Warszawie jest niezwykle wartościowe dla wszystkich interesujących się jesiotrami.”
Hans Erik Bylling, Aller Aqua


Do zobaczenia w WarszawiePodczas Międzynarodowych Konferencji Jesiotrowych w jednym miejscu spotykają się hodowcy jesiotrów, producenci kawioru, naukowcy i przedstawiciele różnych organizacji z prawie całego świata.
Wydarzenie to stanowi unikalną okazję do nawiązania bezpośrednich kontaktów, do wymiany informacji i porozmawiania o problemach dotyczących branży jesiotrowej.
Tematyka konferencji ukierunkowana jest przede wszystkim na aktualne problemy hodowców jesiotra. Oprócz cyklicznych podsumowań rynku produkcji jesiotrów i kawioru na świecie każdorazowo zostaje wybrany najbardziej adekwatny do aktualnych potrzeb motyw przewodni programu. Konferencja stanowi wyjątkową okazję, aby zgłębiać różne obszary zagadnień związane z hodowlą jesiotrów i produkcją kawioru.
Międzynarodowa Konferencja Jesiotrowa jest organizowana co drugi rok przez Aller Aqua, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza oraz Światowe Stowarzyszenie Ochrony Zasobów Jesiotra.